Dyr

Det jeg liker aller best å fotografere er dyr. Ville dyr. Det å møte dyrene ute i naturen på deres egne premisser skaper noe helt unikt. For å få til et blinkskudd av et dyr, der dyret hører hjemme, kreves det som regel en god porsjon tålmodighet. Respekt for dyrene og deres omgivelser er viktig for meg.  Under finner dere et utvalg av gode minner jeg har skapt med ulike dyr. For bilder av fjellrev eller moskus har jeg egne gallerier.
Svendsens Foto 47 44 30 01
Svendsens Foto Lappstuveien 13, 2450 Rena
© 2019 - Svendsensfoto