Fjellrev

Det jeg liker aller best å fotografere er dyr. Ville dyr. Det å møte dyrene ute i naturen på deres egne premisser skaper noe helt unikt. For å få til et blinkskudd av et dyr der dyret hører hjemme, kreves det som regel en god porsjon tålmodighet. Respekt for dyrene og deres omgivelser er viktig for meg.  Det tok meg mange år å få fotografert fjellrevbildene i dette galleriet. Det å ta bilde av fjellrev har vært en stor drøm for meg.  Jeg har lett og lett uten hell, helt til plutselig en dag... Så var de der. Alle turene og all ventingen var verdt det. Etter dette har jeg besøkt fjellreven flere ganger, og skapt mange gode minner sammen med dem.
Svendsens Foto 47 44 30 01
Svendsens Foto Lappstuveien 13, 2450 Rena
© 2019 - Svendsensfoto